onsdag 27. oktober 2010

hva er det miljøminister Solheim, og resten av det norske Apepartiet??

Det er nok store utfordringer å redde en skog som ikke vil reddes eller at folk ikke er lysten på å la være å hugge den.....
Hva roter Ap med der nede?
Det er helt idiotisk det som gjøres der nede, sløse bort 6 milliarder kroner, men Solheim og co har da nok penger å sløse bort...


Er ikke dette et godt eksempel på at norske politikere synes landet vårt er for lite, og at det er ingen ting å gjøre her.....;-pEr det ikke nok å holde seg til i Syd-Amerika?
Regnskogen igjen....,,Jens var raus nå.....

Men hjelper det noe da?

er det virkelig sant eller hva skjer'a?

Det er bedre å satse der det er mulig å kunne få gjennomslag for vern av regnskog, men det er synd ikke de norske politikerene klarer å se seg rundt i sin egen bakgård.....
Hva skjer her da? Skogen hogges ned, store flater blir resultatet etter at det brukes skogsmaskiner, som ødelegger naturen, og det må fjernes så mye skog at det skal være lønnsomt, og den som taper på det er skogsfuglen.... Tiur og røy trives i gammel skog og spillplassene deres brukes i mange år, om ikke en skogsmaskin rydder vekk spillplassen og da er det slutt på leiken på denne plassen og slik mange av plassene er blitt ryddet bort med årene.. Vel dette vet vi da vel... og dette skulle de som forvalter skogen også vite eller bør vite, og det er deres ansvar å forvalte det sånn at neste generasjon også kan se skogsfugl..... og når de hogger så må det plantes igjen. Det er mange som synder mot det og da kommer løvskogen frem og overtar for gran og furu. Hva skjer da? Blir løvskogen stående eller blir den sprøytet?
Vel, som jeg sa i begynnelsen så skulle vi heller ha brukt pengene her hjemme istedenfor å sløse bort på å bevare regnskogen (6 milliarder foreløpig) og så spytter oljefondet inn 11milliarder på å få hugget den samme skogen......
Hva holder dem med da?
Er det ikke snart på tide å sette en grense på hva som kan gjøres med penger som ingen nordmenn skal nyte godt av......
Det er ikke noe rart at Jens vil styre landet for han sløser i øst og sør.....
Det er vel å tide å få satt av en kvote som de kan sløse bort for den menig mannen skal ikke ha noe, og det skal heller ikke gjøres noe med landet, nye veier med standard ala år 2500... for da kunne vi kanskje ha fjernet svinger, trafikkfeller, fått 6 felts veier, + xtra god plass på veiskulderen,.
Men det er kanskje ikke nødvendig å bygge noen nye 6 felts veier her for vi har vel neppe råd til å kjøre bil i år 2500.....? i hvertfall så kommer ikke jeg til å kjøre da og hva med deg?
Er det på tide å gir våre politikere sparken?
så kunne de ha hatt minste pensjon i 1 år etter jobben for da ville mange av dem ha vært mer aktiv for å få økt minste pensjonen, det er en skam for Ape partiet at de kaster bort 6 milliarder + 11 milliarder + andre fjollete tiltak som hjelp til Murmansk, opp pussing av øst europa, gangvei i Sahara, og andre fjotte forslag som bare må prøves.......

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar