lørdag 1. mai 2010

voldsdommer er en vits

Dette er en vits mot en som har gått igjennom så mye......
Er det ikke på tide å få opp straffene for drap, vold, overgrep, voldtekt og alle disse som skader mennesket på sjel og sinn .....

Gjerningsmannen dømt til fengsel - Nyheter - Drammens Tidende

Hva er vel denne straffen mot hva Frikke har vært igjennom og hva han har fått av skader?
Det er tragisk at ikke Staten kan legge av promille av oljefondet slik at de som er blitt tildømt erstatning skal få det beløpet de er tiltenkt. Isteden for å sløse det bort på masse annen risikosatsinger. Da hadde det også vært rettferdig for voldsoffrene.
Og ikke slik det er idag hvor de må glemme erstatningen pga de som blir idømt å betale erstatning ikke har noe å betale med og så må offrene kreve inn beløpet......
Like greit at staten betaler og så kan de heller ta regress hos de som skal betalte....

Synes det er et overgrep av volsoffre at de ikke får full erstatning av staten, Hvem skal betale om du ikke er forsikret mot blindvold? Og hvem er det?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar